top of page

國士

【城限】

4男4女
陣營 機制 沉浸

價錢

時長

級別

$320

5.5小時

新手

簡介

春秋戰國時期,

群雄並起、諸侯紛爭不斷。

邦無定交,士無定主。

七國之間,或合縱,或連橫。

明爭暗鬥,兵革不休。

一年前,秦相張儀以商於六百里地詐欺楚王。

齊楚絕交後,張儀改口六里封地。

楚王大怒,襪馬厲兵向秦國開戰。

兩國決戰之地便在秦楚邊境要塞——丹陽。

丹陽城本是楚國舊都,

此刻的郡守是楚國兵家名將昭陽。

為保全城百姓,他昭告天下:

誰能破丹陽之困,便平分郡守之位。

這天,城中暗流湧動,

諸子百家的傳人們齊聚大殿之上。

他們之中,到底誰能力挽狂瀾,

順而登上歷史舞台。

又有誰能脫穎而出,

成就這千古——國士無雙。

bottom of page